شناسه خبر: ۵۷۰۵۸

لیست قیمت جدید تلویزیون های ال جی

جدیدترین قیمت تلویزیون های ال جی موجود در بازار امروز یکشنبه 27 آذرماه 1401 اعلام شد.

به گزارش تهران بهشت، جدیدترین قیمت تلویزیون های ال جی موجود در بازار امروز یکشنبه 27 آذرماه 1401 اعلام شد.

قیمت جدید تلویزیون های LG در بازار:

32 اینچ
تلویزیون ال جی 32 اینچ HD اسمارت مدل LJ570U ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 32 اینچ ال جی اچ دی HD مدل LM5000 ۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان
32 اینچ
تلویزیون 32اینچ ال جی اچ تی مدل 32lp500bpta ۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 32 اینچ ال جی HD مدل 32LM500 ۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان
32 اینچ اسمارت
تلویزیون 32 اینچ ال جی فول اچ دی اسمارت LM6300 ۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان
43 اینچ
تلویزیون ال جی 43 اینچ 4K اسمارت مدل 43UP7750 2021 ۱۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 43 اینچ ال جی UHD اسمارت US660 ۱۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان
43 اینچ
تلویزیون ال جی فول اچ دی 43 اینچ 43LM5500 ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان
43 اینچ
تلویزیون ال جی 43 اینچ فول اچ دی کره LM6300 ۱۰/۹۵۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 2021 ال جی 43 اینچ 4K اسمارت مدل 43UP7550 ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان
43 اینچ
تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل UP7690 ۱۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 43UP8100 ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 43UN7100 ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون ال جی 43 اینچ Full HD فول اچ دی دیجیتال LM5000 ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 43 اینچ ال جی Full HD اسمارت مدل 43LF540T ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 43 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 43NANO75UQA ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 43UQ8000 ۱۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 43UQ8100 ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان
43 اینچ FHD
تلویزیون ال جی 43 اینچ فول اچ دی دیجیتال مدل LM500 ۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان
48 اینچ
تلویزیون 48 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 48CXPVA ۲۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان
49 اینچ
تلویزیون 49 اینچ الجی نانوسل 4K اسمارت 49Nano80 ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان
50
تلویزیون 50 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 50nano86 ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان
50 اینچ
تلویزیون 50 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 50Nano79 ۱۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 50UQ8000 ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 2021 ال جی 50 اینچ 4K اسمارت مدل 50UP7750 ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 50UQ7500 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 50 اینچ ال جی نانوسل 2021 مدل NANO80 ۱۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون ال جی 50 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل UP7550 ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 50UQ9100 ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل UQ8100 ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 50 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل NANO81 ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت UHD مدل 50UQ9000 ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 50 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 50NANO75UQA ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 50UP7800 ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون ال جی 50 اینچ اسمارت 4K مدل UN8100 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 50 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 50NANO75 2021 ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان
55 اینج
تلویزیون ال جی نانوسل 55اینچ 55NANO88 ۲۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان
55 اینچ
تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4k اسمارت مدل 55NANO82 ۱۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 55UQ9100 ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل UQ8100 ۱۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون الجی 55 اینچ 2021 8k اسمارت مدل NANO96 ۳۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 55NANO75 2021 ۱۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ الجی اولد 4k اسمارت مدل 55A1 2021 ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 55UP7800 ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون ال جی 55 اینچ 4K اسمارت 55UP8000 ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ ال جی FHD اسمارت 55US660H0GD 2020 ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون ال جی 55 اینچ 2022 اسمارت 4K نانوسل 55NANO80 ۲۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 2021 ال جی 55 اینچ 4K اسمارت مدل 55UP7550 ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون ال جی 55 اینچ 2021 اسمارت 4K نانوسل مدل 55Nano86 ۲۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ LED ال جی 2021 اسمارت مدل 55UP7500 ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ کیوند ال‌جی 4k اسمارت 2022 مدل 55QNED80UQA ۲۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 2022 4K اسمارت 55Nano79 ۱۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون‌ 55 اینچ OLED ال جی 4K اسمارت مدل 55C1 ۳۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون ال جی 55 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 55UP8150 ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 55NANO84 ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2021 مدل NANO92 ۲۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 55UQ7500 ۱۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 55UQ8000 ۱۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 55BXPVA ۳۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون الجی 55اینج نانوسل 4K اسمارت 55Nano80 ۲۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 55Nano86 ۲۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UN8060 ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 55CXPVA ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 55Nano79 ۱۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 55Nano90 ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون الجی 55 اینچ 2021 4k اسمارت مدل up8100 ۱۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 55UP7670 ۱۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 55UP7750 ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان
55 اینچ 2021 نانوسل
تلویزیون ال جی 55 اینچ 2021 اسمارت 4K نانوسل 55NANO90 ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان
55 اینچ OLED
تلویزیون OLED اولد ال جی 55 اینچ 4K اسمارت 55B1 ۰ تومان
60 اینچ
تلویزیون ال جی 60 اینچ 4K اسمارت 60UP8000 ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان
65
تلویزیون 65 اینچ ال جی نانو سل 4k اسمارت مدل 65NANO91 ۴۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان
65 اینچ
تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد G1 مدل 65G1 2021 ۶۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K UHD اسمارت مدل 65UP8100 2021 ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد 4K UHD مدل 65B1 2021 ۴۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
65 اینچ
تلویزیون الجی 65 اینچ 4k اسمارت 2022 مدل UN8160 ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان
65 اینچ
تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 65UP7800 ۲۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ الجی اولد 4k اسمارت مدل 65A1 2021 ۴۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 65NANO75 2021 ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 65UP7670 ۲۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 65NANO76 2022 ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون ال جی65 اینچ 4K اسمارت 65UP8000 ۲۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون ال جی 65 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 65UP8150 ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون ال جی 65 اینچ 4K اسمارت مدل 65UP7750 2021 ۲۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 65UQ8000 ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 65NANO84 ۳۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 65NANO75UQA ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ 4K اسمارت MINI LED سال 2021 مدل 65QNED90 ۴۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون G1 ال جی 4K اسمارت 65G1 2021 ۶۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ الجی نانوسل 8K اسمارت 65Nano95 ۴۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65UN8060 ۲۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 65Nano90 ۴۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 65Nano79 ۲۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65UN711COZB ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 65Nano80 ۲۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 65Nano86 ۳۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 65BXPVA ۴۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان
65 اینچ
تلویزیون 65 اینچ ال جی 2021 نانوسل 4K اسمارت 65NANO90 ۴۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان
65 اینچ
تلویزیون ال جی 65 اینچ 2021 اسمارت 4K نانوسل مدل 65Nano86 ۳۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون ال جی 65 اینچ 2021 اسمارت 4K نانوسل 65NANO80 ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ LED ال جی 2021 اسمارت مدل 65UP7500 ۲۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ کیوند ال‌جی 4k اسمارت 2022 مدل 65QNED80UQA ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 2022 4K اسمارت 65Nano79 ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 2021 ال جی 65 اینچ 4K اسمارت مدل 65UP7550 ۲۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون‌ 65 اینچ ال جی 4K اسمارت OLED مدل 65C1 ۵۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 65CXPVA ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
65 اینچ OLED
تلویزیون OLED ال جی 65 اینچ 4K اسمارت مدل E9 ۴۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان
70 اینچ
تلویزیون 70 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 70UP8100 ۳۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 2021 ال جی 70 اینچ 4K اسمارت مدل 70UP7550 ۳۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون70 اینچ الجی 4K اسمارت 2021 مدل UP7700 ۳۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان
75 Inch
تلویزیون الجی 75اینچ NanoCell نانوسل مدل 75NANO84 ۴۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان
75 اینچ
تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 75NANO81 ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 75UQ7500 ۳۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 75UQ8000 ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 75UQ9100 ۴۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 75Nano79 ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 نانوسل 4K اسمارت 75NANO80 ۵۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 2022 4K اسمارت 75Nano79 ۴۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 75 اینچ الجی LED 2021 اسمارت مدل 75UP7500 ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل NANO81 ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 75NANO76 2022 ۴۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 8K اسمارت HDR مدل 75NANO97 2021 ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 75up77003 ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 70 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 70NANO75 2021 ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 75NANO75 2021 ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K Ultra HD اسمارت مدل 75UP8000 ۳۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 8K اسمارت مدل 75nano95 2021 ۶۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K UHD اسمارت مدل 75UP8100 2021 ۴۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K UHD اسمارت مدل 75up8050 2021 ۳۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K UHD اسمارت مدل75UP7800 ۰ تومان
75 اینچ 4K اسمارت
تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4K مدل UP7550 ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان
77 اینچ
تلویزیون 77 اینچ ال جی اولد 4K UHD اسمارت مدل 77C1 2021 ۹۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان
77 اینچ
تلویزیون 77 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 77CXPVA ۸۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
77 اینچ
تلویزیون 77 اینچ ال جی اولد 4K UHD اسمارت مدل 77G2 2022 ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
82 اینچ
تلویزیون 82 اینچ 4k ال جی اسمارت مدل 82UP8003 ۶۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان
86 اینچ
تلویزیون 86 اینچ ال جی 4k اسمارت 2021 مدل 86UP8003 ۶۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
86 اینچ
تلویزیون 86 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل UN8080 ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 86 اینچ ال جی 4K اسمارت 2020 مدل 86UN851COZA ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
86 اینچ
تلویزیون 86 اینچ ال جی 4K اسمارت 2022 مدل 86UQ9100 ۷۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 86 اینچ کیوند ال‌جی 4k اسمارت 2022 مدل 86QNED91 ۹۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 86 اینچ ال جی نانوسل 86NANO90 ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 86 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 86NANO75 2021 ۷۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان
LG Nano81 65 inch 4K NanoCell TV
تلویزیون الجی نانو 2021 NANO81 65’’ 4K ۲۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون ال جی
تلویزیون الجی 48 اینچ C1 مدل 48C1 ۲۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ NanoCell ال جی 2022 مدل 65Nano89 ۳۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ ال جی OLED evo اسمارت 2022 مدل 65C2 ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 75 اینچ ال جی 2022 جدید PUD serie مدل 75UQ9000 ۴۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 75 اینچ ال جی مدل 75NANO86 ۴۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 50 اینچ الجی نانوسل 4K اسمارت مدل 50NANO866PA ۱۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 55 اینچ الجی اسمارت مدل 55UP77003LB ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 نانوسل مدل 75NANO88 ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 65NANO88 ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 2021 اسمارت 8K مدل 75NANO96 ۶۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون الجی 43اینچ نانوسل مدل 43NANO79 ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 77 اینچ C2 ال جی اولد 2022 هوشمند مدل 77C2 ۱۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون اولد الجی 55 اینچ مدل 55CS ۳۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 65 اینچ ال جی 2022 هوشمند OLED مدل 65CS ۵۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 50 اینچ ال جی نانو 84 اسمارت مدل 50NANO84 ۱۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون ال جی 65 اینچ سری2022 مدل 65UQ8100 ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون 75 اینچ ال جی 75UQ9000 ۴۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان

 

هم رسانی این مطلب را به دوستان خود برسانید.
وب گردی

ارسال نظر

پربازدیدترین
آخرین اخبار