وب گردی
  • سامی ارسالی در

    کاش این جماعت زر وزور دار که از خدا غافل و بر ملت ستم می‌کنند و فقط بفکر منافع باندی و جناحی خود هستند و حق ملت را پایمال می‌کنند این تندروهای بی منطق که فقط بدنبال طی مناصب قدرت و ثروت هستند لحظه ای به آخرت فکر می‌کردند! مگر نه اینکه هر که باشی وزیر یا وکیل و.‌‌نهایت جای ت در آرامشتان هاست !؟،

ارسال نظر

آخرین اخبار