شناسه خبر: ۳۹۸۸۱

تخریب بنای غیر مجاز در ناحیه ۳ منطقه ۱۹ + فیلم

یک بنای غیر مجاز با حضور علیرضا قربانی، سرپرست ناحیه ۳ شهرداری منطقه ۱۹ تهران تخریب شد.

به گزارش تهران بهشت ، مقابله جدی با ساخت و سازها و بنای غیر مجاز در ناحیه ۳ منطقه ۱۹ شهرداری تهران با حضور علیرضا قربانی، سرپرست ناحیه ادامه دارد و بر این اساس یک بنای غیر مجاز با همراهی عوامل انتظامی تخریب شد.

هم رسانی این مطلب را به دوستان خود برسانید.