کد خبر: 59329
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ ۱۵:۰۷:۵۷

تصاویر زیر از دشت گلهای بنفش در خرم آباد توسط عزیز بابانژاد در تسنیم ثبت شده است.